La Biomassa a Catalunya

IMG 20120501 WA0007 PCada any s'acumula en els boscos una gran quantitat de biomassa que representa un elevat risc d'incendi forestal, al mateix temps que també la formació d'estructures molt sensibles a l'efecte de les plagues i les malalties o els episodis d'intenses sequeres, vents o nevades.
Els aprofitaments forestals suposen únicament el 20% de la superfície arborada que ocupa més del 41% del territori, ja que actualment la gestió tradicional dels boscos és poc rendible, principalment per l'elevat cost dels treballs forestals i pel baix preu de la fusta en la indústria de transformació.

Al març del 2013, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Mitjà Natural, va convocar la Taula de la Biomassa, Forestal i Agrícola. L'objectiu d'aquesta Taula és apropar el sector primari al mercat de la biomassa, i plantejar i desenvolupar conjuntament una nova estratègia per activar aquest mercat i obrir-ho al sector forestal, agró industrial i turístic, així com al món científic i de la recerca aplicada.

Fins ara, el sector ha anat creixent de manera dispersa, sense que s'hagués previst definir uns camps potencials com pot ser tot el sector agró industrial o altres sectors específics (hivernacles en el Maresme, balnearis i spas, etc.) Ara, davant la pujada dels preus dels combustibles (gasoil, gas, electricitat...), es poden trobar oportunitats d'eficiència i estalvi de costos en l'àmbit de les bioenergies i energies renovables en general, i de la biomassa en particular.

Això obre oportunitats per explorar nous camps d'implantació de la biomassa en sectors com els cultius energètics agrícoles, per exemple, o les biorefineríes, així com en empreses d'instal·lació, de subministraments de recanvis, o de prestació de serveis tècnics associats, etc.
Durant la reunió, es van tractar principalment les accions que emprèn el Departament, en el marc del Pla General de Política Forestal (en fase d'actualització) per promoure l'ús de la biomassa, les seves potencialitats, les barreres del seu ús com a font d'energia i les seves aplicacions en el sector agroalimentari.
La situació es presenta amb suficients elements favorables per poder desenvolupar i avançar en l'obtenció d'energia a través de la biomassa forestal. I per això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Mitjà Natural està treballant activament en la nova estratègia de la biomassa dins del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic (PECAC). 

Les principals línies de treball van encaminades a la cerca de nínxols de mercat per a l'aprofitament de biomassa en aquelles iniciatives emergents i la redacció d'estudis i del potencial de la biomassa forestal. També des del Departament, es potencien les ajudes específiques a la biomassa i les línies de R+D+i, tant en les fases de producció del recurs com de transformació energètica.

A més, es duen a terme una sèrie d'activitats de divulgació i formació als diferents agents del sector i la col·laboració per estudiar la millor logística per a cada projecte, així com el foment de les instal·lacions de calefacció i elèctriques alimentades amb biomassa forestal. Finalment, a través de les línies d'ajuda a la gestió forestal sostenible, el Departament manté les línies destinades a rebaixar els costos de l'extracció de la biomassa residual dels aprofitaments forestal del bosc. A nivell organitzatiu, el Departament d'Agricultura s'encarrega de coordinar les administracions competents en l'aprofitament energètic de biomassa a través d'aquest grup de treball de la biomassa que es va reunir a Barcelona.

button3 ca 310x162

button1 ca 310x162

button2 ca 310x162